Klasifikācija

IPSC Latvijas klasifikācijas normatīvi pēc IPSC noteikumiem PRODUCTION, STANDARD un CLASSIC divīzijām.

Katram vingrinājumam ir noteikts Latvijas sporta meistara koeficients, kas tiek uzskatīts par 100%. Visi rezultāti, kuros ir lielāks laiks vai zemāks trāpījumu punktu skaits tiek aprēķināts procentuāli izejot no 100%. Sporta klasi nosaka, ja sacensībās ir vismaz 4 klasifikācijas vingrinājumi, pēc visu klasifikācijas vingrinājumu rezultāta.

Sporta klase Normatīva izpilde procentos
Latvijas Sporta Meistars 95% – 100%
Sporta Meistara kandidāts 85% – 94.999%
1.sporta klase 75% – 84.999%
2.sporta klase 65% – 74.999%
3.sporta klase 40% – 64.999%

Sadaļa tiks papildināta ar jauniem vingrinājumiem un normatīviem OPEN divīzijai.

Vingrinājums Nr.1.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 2 IPSC mērķi, 3 IPSC mini poperi, 3 soda mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 7.
Iespējamais punktu skaits: 35.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pielādēts, makstī, patrontelpa tukša.
Starta pozīcija: boksā A, ar seju pret mērķiem, atslābināti.
Procedūra: pēc starta signāla, paliekot boksā A, tikai ar stipro roku apšaut visus mērķus. Katrā IPSC mērķī jābūt vismaz diviem trāpījumiem, IPSC mini poperiem jābūt nogāztiem.
Koeficients: 3,5000 (10 sek., 35 punkti).

Vingrinājums Nr.2.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 2 IPSC mērķi, 2 IPSC mini poperi.
Minimālais šāvienu skaits: 6.
Iespējamais punktu skaits: 30.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, guļus uz galdiņa ar stobru virzienā pret mērķiem apzīmētā zonā “X” starp rokam.
Starta pozīcija: sēdus boksā A, ar seju pret mērķiem, rokas ar plaukstām uz galda atzīmētās zonās.
Procedūra: pēc starta signāla, sēžot boksā A ar vājo roku paņemt ieroci un sēžot sašaut visus mērķus, jebkurā secībā, šaušana tikai ar vājo roku. Katrā IPSC mērķī jābūt vismaz diviem trāpījumiem, IPSC mini poperiem jābūt nogāztiem.
Koeficients: 3,3333 (9 sek., 30 punkti).

Vingrinājums Nr.3.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 3 IPSC mērķi, 2 IPSC mini poperi, 2 soda mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 8.
Iespējamais punktu skaits: 40.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā izlādēts, makstī.
Starta pozīcija: stāvot boksā A, ar seju pret mērķiem, atslābināti.
Procedūra: pēc starta signāla no boksa A, sašaut visus mērķus jebkurā secībā. Katrā IPSC mērķī jābūt vismaz diviem trāpījumiem, IPSC mini poperiem jābūt nogāztiem.
Koeficients: 4,0000 (10 sek., 40 punkti).

Vingrinājums Nr.4.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 3 IPSC mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 12.
Iespējamais punktu skaits: 60.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: stāvot boksā A, ar muguru pret mērķiem, abas delnas paceltas virs pleciem, ar kāju pirkstgaliem pieskaroties atzīmēm pie boksa apmales.
Procedūra: pēc starta signāla no boksa A, sašaut T1-T3 mērķus jebkurā secībā vismaz ar diviem šāvieniem, obligāti nomainīt magazīnu un sašaut T1-T3 mērķus vismaz ar diviem šāvieniem. Katrā IPSC mērķī jābūt vismaz četriem trāpījumiem.
Koeficients: 7,5000 (8 sek., 60 punkti).

Vingrinājums Nr.5.

Vingrinājuma veids: vidējais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 3 IPSC mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 18.
Iespējamais punktu skaits: 90.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: stāvot boksā A, ar seju pret mērķiem, rokas (plaukstas) paceltas virs galvas.
Procedūra: pēc starta signāla no boksa A, sašaut T3 mērķi  vismaz ar sešiem šāvieniem, obligāti nomainīt magazīnu un sašaut T2 mērķi vismaz ar sešiem šāvieniem, obligāti nomainīt magazīnu un sašaut T1 mērķi vismaz ar sešiem šāvieniem turot ieroci tikai vienā rokā (attiecas tikai uz T1 mērķi). Katrā IPSC mērķī jābūt vismaz sešiem trāpījumiem.
Koeficients: 6,4286 (14 sek., 90 punkti).

Vingrinājums Nr.6.

Vingrinājuma veids: vidējais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Virginia (šāvienu skaits ierobežots).
Mērķi: 3 IPSC mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 15.
Iespējamais punktu skaits: 75.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pielādēts, makstī, patrontelpa tukša.
Starta pozīcija: stāvot boksā A, ar seju pret mērķiem, atslābināti.
Procedūra: pēc starta signāla no boksa A sašaut T1-T3 mērķus ar vienu šāvienu katru, pārvietoties boksa B un atkal sašaut T1-T3 mērķus ar vienu šāvienu katrā, obligāti nomainīt magazīnu un atkal sašaut T1-T3 mērķus ar vienu šāvienu katru, pārvietoties boksā C un sašaut T1-T3 mērķus ar vienu šāvienu katru sākumā tikai ar stipro roku, pēc tam ar vājo roku. Katrā IPSC mērķī jābūt pieciem trāpījumiem.
Koeficients: 3,4091 (22 sek., 75 punkti).

Vingrinājums Nr.7.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 2 IPSC mērķi, 2 IPSC mini poperi, 1 soda mērķis.
Minimālais šāvienu skaits: 6.
Iespējamais punktu skaits: 30.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pielādēts, patrontelpa tukša, guļus, atzīmētajā vietā uz zemes, labajā vai kreisajā pusē no riepas, ar stobru tēmējot mērķī.
Starta pozīcija: boksā A, stāvot vismaz uz viena ceļgala, abas rokas pieskaras riepas augšējai daļai.
Procedūra: pēc starta signāla, paliekot boksā A, tikai ar stipro roku apšaut visus mērķus. Katrā IPSC mērķī jābūt vismaz diviem trāpījumiem, IPSC mini poperiem jābūt nogāztiem.
Koeficients: 5,0000 (6 sek., 30 punkti).

Vingrinājums Nr.8.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 3 IPSC mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 6.
Iespējamais punktu skaits: 30.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: boksā A, atslābināti.
Procedūra: pēc starta signāla, paliekot boksā, sašaut visus IPSC mērķus tikai ar vājo roku. Katrā IPSC mērķi jābūt vismaz diviem trāpījumiem.
Koeficients: 4,2857 (7 sek., 30 punkti).

Vingrinājums Nr.9.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 3 IPSC mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 6.
Iespējamais punktu skaits: 30.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: boksā A, atslābināti.
Procedūra: pēc starta signāla no boksa A sašaut visus mērķus brīvā secībā. Katrā IPSC mērķī jābūt vismaz diviem trāpījumiem.
Koeficients: 3,7500 (8 sek., 30 punkti).

Vingrinājums Nr.10.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 1 IPSC mērķis, 4 IPSC mini poperi.
Minimālais šāvienu skaits: 6.
Iespējamais punktu skaits: 30.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: stāvus boksā A, plaukstas virs pleciem.
Procedūra: pēc starta signāla no boksa A sašaut visus redzamos mērķus brīvā secībā. Katrā IPSC mērķi jābūt vismaz diviem trāpījumiem, IPSC mini poperiem jābūt nogāztiem.
Koeficients: 6,0000 (5 sek., 30 punkti).

Vingrinājums Nr.11.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 6 IPSC mērķi, 3 soda mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 12.
Iespējamais punktu skaits: 60.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pielādēts, makstī, patrontelpa tukša.
Starta pozīcija: sēžot krēslā boksā A, elkoņi atrodas uz X atzīmēm.
Procedūra: pēc starta signāla paliekot krēslā, vismaz ar diviem šāvieniem sašaut T1, T2 un T3 (vai T4, T5 un T6) mērķus, pēc ka obligāti nomainīt magazīnu, un sašaut palikušos mērķus vismaz ar diviem šāvieniem. Katrā IPSC mērķi jābūt vismaz diviem trāpījumiem.
Koeficients: 6,6666 (9 sek., 60 punkti).

Vingrinājums Nr.12.

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 6 IPSC mērķi, 3 soda mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 12.
Iespējamais punktu skaits: 60.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: boksā A, atslābināti.
Procedūra: pēc starta signāla, paliekot boksā A, sašaut visus redzamos mērķus brīvā secībā vismaz ar vienu šāvienu, pēc ka obligāti nomainīt magazīnu un sašaut visus mērķus vismaz ar vienu šāvienu. Katrā IPSC mērķi jābūt vismaz diviem trāpījumiem.
Koeficients: 6,6666 (9 sek., 60 punkti).

 

Vingrinājums Nr.13

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 3 IPSC mērķi, 2 mini poperi.
Minimālais šāvienu skaits: 8.
Iespējamais punktu skaits: 40.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: boksā A, aiz aizsega, rokas sakrustotas uz krūts.
Procedūra: pēc starta signāla, paliekot boksā, sašaut visus mērķus brīvā secībā. Katrā IPSC mērķi jābūt vismaz diviem trāpījumiem.
Koeficients: 4,4444 (9 sek., 40 punkti).

Vingrinājums Nr.14

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 4 IPSC mērķi, 4 mini poperi.
Minimālais šāvienu skaits: 12.
Iespējamais punktu skaits: 60.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: boksā A, aiz aizsega, atslabināti.
Procedūra: pēc starta signāla, paliekot boksā, sašaut P1, P2, T1 un T2 mērķus tikai no kreisās aizsega puses, pēc ka obligāti nomainīt magazīnu un sašaut P3, P4, T3 un T4 mērķus no aizsega labās puses. Katrā IPSC mērķi jābūt vismaz diviem trāpījumiem.
Koeficients: 6,0000 (10 sek., 60 punkti).

Vingrinājums Nr.15

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 2 IPSC mērķi, 4 mini poperi.
Minimālais šāvienu skaits: 8.
Iespējamais punktu skaits: 40.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: boksā A, atslabināti.
Procedūra: pēc starta signāla, paliekot boksā, sašaut T1 un T2 mērķus, šaujot virs loga, savukārt P1-P4 mini poperus – caur logu. Katrā IPSC mērķi jābūt vismaz diviem trāpījumiem.
Koeficients: 5,7143 (7 sek., 40 punkti).

Vingrinājums Nr.16

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 2 IPSC mērķi, 2 mini poperi, 2 soda mērķi.
Minimālais šāvienu skaits: 6.
Iespējamais punktu skaits: 30.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: izlādēts, uz grīdas, atzīmētajā vietā, šāvējām priekšā, ar stobru pret mērķiem.
Starta pozīcija: boksā A, atslabināti.
Procedūra: pēc starta signāla sašaut no boksa visus redzamos mērķus brīvā secībā.
Koeficients: 4,6154 (6.5 sek., 30 punkti).

Vingrinājums Nr.17

Vingrinājuma veids: īsais vingrinājums.
Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežots).
Mērķi: 6 IPSC mērķi, 1 soda mērķis.
Minimālais šāvienu skaits: 12.
Iespējamais punktu skaits: 60.
Starta signāls: skaņas.
Vingrinājuma beigas: pēdējais šāviens.
Ieroča stāvoklis: pilnībā pielādēts, makstī.
Starta pozīcija: boksā A, atslabināti.
Procedūra: paliekot boksā, pēc starta signāla sašaut visus redzamos mērķus brīvā secībā vismaz ar vienu šavienu  pēc ka obligāti nomainīt magazīnu un sašaut visus mērķus brīvā secībā vismaz ar vienu šavienu. Tiek ieskaitīti tikai divi labākie šavieni katrā mērķī.
Koeficients: 6,0000 (10 sek., 60 punkti).

2021 © IPSC.lv by LDC Team

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Есть что на душе? Пишите, ответим сразу же, как только будет возможность

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?