Klasifikācija Rifle

1.vingrinājums
El Prezident
Mērķi: 3 IPSC, 5 m intervāls, 25 m distance līdz mērķiem
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A
Procedūra: no iezīmētās pozīcijas sašaut visu mērķus brīvā secībā ar vismaz 2 trāpījumiem katrā, pēc tam
nomainīt magazīnu un atkārtot.
Minimālais šāvienu skaits: 12

2.vingrinājums
Uz priekšu!
Mērķi: 3 IPSC, 5 m intervāls, distance: 50 m, 75 m, 100 m līdz mērķiem. Trīs šaušanas pozīcijas A; B; C.
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A (100 m)
Procedūra: no 1.iezīmētās pozīcijas brīvā stilā sašaut visu mērķus brīvā secībā ar 2 trāpījumiem katrā,
pārvietoties uz 2.iezīmēto pozīciju (B) (no porta) sašaut visu mērķus brīvā secībā ar 2 trāpījumiem katrā,
pārvietoties uz 3 iezīmēto pozīciju (C) sašaut visu mērķus brīvā secībā ar 2 trāpījumiem katrā;
Šāvienu skaits: 18 (virginia)

3.vingrinājums
9 porti
Mērķi: 1 metāla mini ipsc gongs 100 m distancē
Sākuma pozīcijas: ierocim magazīna pievienota, patrontelpa tukša (2), stāvot norādītājā pozīcijā A
Procedūra: no iezīmētās pozīcijas aiz barikādes (v-tac 9 hole barricade) trāpīt pa gongu no katra porta
vismaz vienu reizi. RO paziņo par trāpījumu ar komandu HIT.
Minimālais šāvienu skaits: 9

4.vingrinājums
Kustībā
Mērķi: 1 metāla mini ipsc gongs 100 m distancē un 3 IPSC mērķi cieši blakus viens otram 10 m distancē
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A vai B
Procedūra: no iezīmētās pozīcijas A vai B trāpīt gongu 3 reizes pēc tam pārvietoties uz pozīciju C (kas
atrodas pa vidu un ir 10 m tālu no A va B. Pēc tam pārvietojas uz pretējo pozīciju sākuma pozīcijai (ja bija
A, tad B un otrādāk) un trāpīt gongu 2 reizes. RO paziņo par trāpījumu gongam ar komandu HIT. Papīra
mērķus šauj no jebkuras starppozīcijas, tas ir, izņemot A, B vai C.
Minimālais šāvienu skaits: 11

5.vingrinājums
Abrocis
Mērķi: 6 IPSC mērķi 50 m distancē, kas ir izvietoti divās grupās pa 3 mērķi, grupas T1 un T2
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā izlādēts (3), stāvot norādītājā pozīcijā A
Procedūra: no iezīmētās pozīcijas, stāvot aiz barikādes sašaut mērķus T1 no barikādes labās puses, pēc
tam sašaut mērķus T2 no barikādes kreisās puses. Var arī otrādāk sākt no kreisās puses.
Minimālais šāvienu skaits: 12

6.vingrinājums
300
Mērķi: 1 metāla mini ipsc gongs un 2 IPSC mērķi 300 m distancē;
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A vai B
Procedūra: no iezīmētās pozīcijas A sašaut visus mērķus brīvā secībā, IPSC mērķos jābūt vismaz diviem
trāpījumiem. RO paziņo par trāpījumu gongam ar komandu HIT.
Minimālais šāvienu skaits: 5

7.vingrinājums
Nepakrist
Mērķi: 1 metāla mini ipsc gongs 75 m distancē;
Sākuma pozīcija: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A
Procedūra: no iezīmētās pozīcijas A stāvus trāpīt gongam, pēc tam ieņemt pozīciju no ceļa (kā demonstrē
RO) un trāpīt gongam, pēc tam ieņemt pozīciju guļus un trāpīt gongam, pēc tam ieņemt pozīciju no ceļa
un trāpīt gongam, pēc tam ieņemt pozīciju stāvus un trāpīt gongam. No vienas pozīcijas tiek ieskaitīts
tikai viens trāpījums, nākamai ieskaitei ir jānomaina pozīcija. Atkārtot līdz ir sasniegts minimālais
trāpījumu skaits. RO paziņo par trāpījumu gongam ar komandu HIT.
Minimālais šāvienu skaits: 15

8.vingrinājums
Kvadrāts
Mērķi: 4 ipsc mērķi 15-20 m distancē, kas atrodas ar 1 m intervālu un ir apzīmēti ar T1, T2, T2, T4;
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A
Procedūra: no iezīmētās pozīcijas A sašaut mērķi T1 ar vismaz 2 šāvieniem katrā, pēc tam pārvietoties uz
pozīciju B (pulksteņa rādītāja virzienā) un sašaut mērķi T2 ar vismaz 2 šāvieniem katrā, pēc tam
pārvietoties uz pozīciju C un sašaut mērķi T3 ar vismaz 2 šāvieniem katrā, pēc tam pārvietoties uz
pozīciju D un sašaut mērķi T4 ar vismaz 2 šāvieniem katrā.
Minimālais šāvienu skaits: 8

9.vingrinājums
Kvadrāts pretēji
Mērķi: 4 ipsc mērķi 15-20 m distancē, kas atrodas ar 1 m intervālu un ir apzīmēti ar T1, T2, T2, T4;
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A
Procedūra: analogi 8.vingrinājumam tikai pretēji pulksteņa rādītājiem
Minimālais šāvienu skaits: 8

10.vingrinājums
Bill drill
Mērķi: 1 ipsc mērķis 50 m distancē,
Sākuma pozīcijas: ierocis pilnībā pielādēts (1), stāvot norādītājā pozīcijā A
Procedūra: Pēc starta signāla sašaut mērķi ar vismaz 6 šāvieniem
Minimālais šāvienu skaits: 6

2021 © IPSC.lv by LDC Team

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Есть что на душе? Пишите, ответим сразу же, как только будет возможность

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?